Požiare elektrických zariadení

17.06.2011 11:16

Už od nepamäti ľudstvo vie, že elektrina nielen kope, ale môže byť aj iniciačný zdroj požiaru. Toto riziko vzniká hlavne pri neodbornej manipulácii s elektrickými rozvodmi a spotrebičmi. Toto nebezpečenstvo je ešte väčšie v domácnosti,  o čom svedčí aj fakt, že elektrické spotrebiče sa radia medzi najčastejšie príčiny vzniku bytových požiarov. Pri nesprávnom používaní spotrebičov, starých rozvodoch, či preťaženej sieti vznikne prechodový odpor a horí. Pri požiari elektrických zariadení a rozvodov, okrem nebezpečenstva požiaru hrozí aj nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. Preto je dôležité vedieť ako predchádzať vzniku požiaru a čo robiť v prípade jeho vzniku.

Čo robiť v prípade požiaru el. zariadenia?

 

 • Vypnite poistky. Ak to nie je možné v byte, vypnite ich na chodbe.

 • Ak ste spozorovali požiar v zárodku, môžete sa pokúsiť vytiahnuť kábel zo steny. Pri neskoršom spozorovaní sa o to ani nepokúšajte ! Teplom sa niektoré izolácie tavia, pri stlačení kábla sa môžete dotkúť vodiča pod napätím a môže Vás to zabiť. Bakelit zásuvky či zástrčky na pohľad pevný sa Vám môže rozsypať v ruke a chytíte rovno holé kontakty.
 • Elektrické zariadenia pod prúdom nikdy nehaste vodou alebo hasicimi prístrojmi obsahujúcimi vodu!
 • Na hasenie elektrických spotrebičov sú hasiace prístroje  snehové a práškové.
 • Po vypnutí poistiek môžete použiť na hasenie aj vodu OKREM TV PRIJÍMAČA! V TV sú počas prevádzky nabité vysokokapacitné kondendátory a napätie udržia aj niekoľko minút po vypnutí TV.
 • Ak horí fritéza: ŽIADNA VODA !!! Zatvorte veko, pre vypínanie elektriny platí to, čo predtým. Zakryť dekou, handrami, znemožniť prístup vzduchu. Otvarajte ju až po ochladnutí oleja.
 • Ak horí práčka: zasa zvyčajný postup odpojenia od elektriny poistkami. Potom už sa dá použiť  aj voda. Jediný problém je, že sa ťažko dostáva pod kryty. Ale ak ju zvalíte na bok...
 • Ak horí počítač: ak horí monitor so sklenou obrazovkou, platí to isté ako pre TV. Ak horí samotné PC a ste prítomný (väčšinou predtým varuje: iný zvuk ventilátorov, zápach pálenej izolácie, poruchy správania...), nehaste ani po jeho vypnutí poistkami či zo zdroja elektriny, pokým to nie je nevyhnutne nutné. Dymenie ešte neznamená zničenie aj disku s dátami, ale vodou alebo práškom z hasiceho prístroja disk zničíte spoľahlivo. POZOR! Ak máte zaradený v napájaní zdroj Back-UPS (stabilizátor a náhradný zdroj), aj po vypnutí poistiek v celom dome bude ďalej generovať 220 V! Dáva to najavo prerušovaným pípaním. A tých 220 V z náhradného zdroja Vás dokáže prizabiť rovnako úspešne ako 220 V v normálnej  el. sieti.
 • Ak si na požiar netrúfate alebo nemáte prostridky na jeho likvidáciu, vzdialte sa od jeho ohniska a volajte linku 150 alebo 112.  

  Prvá pomoc pri zasiahnutí el. prúdom

   

   Pri záchrane človeka, ktorý utrpel úraz elektrinou postupujeme rýchlo ale rozvážne. Dodržujeme nasledovný postup:

  • Postihnutého vyslobodíme z dosahu elektrického prúdu – vypnutím alebo iným prerušením obvodu ( skratom, preseknutím vedenia, v ktorom je postihnutý, ... )
  • Zistíme stav postihnutého ( funkčnosť dýchania a srdcovej činnosti ).
  • V prípade, že postihnutý nedýcha, ale má hmatateľný pulz, začneme ihneď s umelým dýchaním.
  • Ak je srdcový pulz nehmatateľný, umelé dýchanie okamžite doplníme o nepriamu masáž srdca.
  • Urýchlene privoláme lekára.