Zábavná pyrotechnika

17.06.2011 11:08

Je tu Silvester a s ním rozlúčka so starým rokom a vítanie nového. Tieto oslavy sú spojené aj s ohňostrojmi a zábavnou pyrotechnikou. Avšak už jej označenie pyrotechnika značí o tom, že predstavuje aj značné riziko ujmy na zdraví. Sú to hlavne popáleniny a poranenia rúk a tváre. Samozrejme pri jej nesprávnom použití hrozí aj vznik požiaru. Napríklad obyčajná zapálená prskavka dosahuje teplotu od 630°C až do 1370°C, preto môže veľmi ľahko spôsobiť požiar.

Hovorkyňa Prezídia kpt. Ing. Silvia Jančovičová HaZZ informovala: „ Až v 50 % je príčinou vzniku požiarov počas Silvestra a Nového roka práve neodborné používanie zábavnej pyrotechniky. V drvivej väčšine si občania neuvedomujú, že svojím nezodpovedným konaním zapríčinia požiare balkónov, bytov alebo zaparkovaných vozidiel, ale i mnoho požiarov menšieho rozsahu ( požiare kontajnerov, trávnatých porastov a pod. ), ktoré si taktiež vyžadujú profesionálny zásah hasičov.“

 

Preto vám prinášame pár dobrých rád, aby ste aj v novom roku napočítali na prstoch do desať a nie len do 9 a pol alebo ešte menej. A aby hasiči s prúdom vody neboli prví, ktorí vám budú blahoželať k novému roku.

 

Zábavná pyrotechnika  

Predstavuje pyrotechnické výrobky, naplnené rôznymi chemickými zlúčeninami a zmesami, pričom po ich zapálení vybuchujú a vytvárajú zvukové alebo svetelné efekty. Zábavno-pyrotechnické výrobky obsahujú okysličujúce látky (dusičnany, chlorečnany) a horľaviny (uhlie, síra alebo práškové kovy - horčík, hliník, železo, ale tiež napr. cukor, plasty alebo živice).

Triedy nebezpečnosti pyrotechnických predmetov

Trieda I : smú sa predávať  osobám mladším ako 18 rokov. Predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku. Tieto predmety sa môžu používať v uzavretých priestoroch, (prskavky, pištoľové kapsle, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, búchacie guľôčky, vystreľovacie konfety a pod.)

Trieda II: možu sa  predávať iba osobám starším ako 18. Tvorí  nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku.  Môže sa používať vonku v obmedzených priestoroch. Nesmú sa používať v uzavretých priestoroch. ( predmety s hvízdajúcou náplňou a rakety, bengálske ohne, gejzýri, petardy, rakety s náplňou farebných svetlíc, výbuškové zlože alebo farebné dymy).

Trieda III: sú predajné iba osobám s odbornou kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov.  Predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo. Tieto predmety sú určené na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ich hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. (delové rany, veľké ohňopády, rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov).

Trieda IV: tieto výrobky sú zaradené medzi výbušne predmety a vydávajú sa iba na základe povolenia banského úradu. Nie je ich možne kúpiť v bežnom predaji. Predstavuje vysoké nebezpečenstvo. Túto pyrotechniku môžu používať iba odborne spôsobilé osoby. Hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.

Nákup a uskladnenie

Nákup

 • Zábavnú pyrotechniku kupujte iba u certifikovaných výrobcov. Na každom obale musí byť označenie CE.
 • Skontrolujte neporušenosť obalu.
 • Nekupujte navlhnutú zábavnú pyrotechniku.
 • Pri kúpe sa poraďte s predávajúcim.
 • Nikdy nevyrábajte zábavnú pyrotechniku doma!

Uskladnenie

 • Neskladujte zábavnú pyrotechniku v blízkosti krbov, pecí, otvoreného ohňa, zapálených sviečok.
 • Teplota prostredia nesmie prekročiť 40°C.
 • Skladujte ich v suchom prostredí.
 • Neskladujte ich v blízkosti horľavých kvapalín, plynov a ľahko zápalných látok.
 • Pyrotechniku skladujte mimo dosahu detí.

Použitie zábavnej pyrotechniky

 • Pred použitím si prečítajte návod na použitie a riaďte sa ním.
 • Nenoste zábavnú pyrotechniku vo vreckách.
 • Vložte ju do nehorľavej nádoby.
 • Majte po ruke vedro s vodou.
 • Zavrite svojich štvornohých miláčikov do miestnosti, kde bude najmenší hluk.
 • Neodpaľujte poškodenú, vlhkú alebo pyrotechniku s príliš krátkym knotom.
 • Pyrotechniku odpaľujte na voľné priestranstvo.
 • Nemierte na ľudí zvieratá a horľavé materiály.
 • Neodpaľujte pyrotechniku v rukách.
 • Vložte ju do nehorľavej a nerozbitnej nádoby s pieskom či zeminou alebo ich zastrčte do snehu
 • Nedovoľte deťom odpaľovať zábavnú pyrotechniku
 • Predmety odpaľujte iba raz. Nepokúšajte sa pyrotechniku opätovne zapáliť. Aspoň 30 minút sa jej nedotýkajte.
 • Po uplynutí stanovenej doby ju zneškodnite v súlade s návodom na obale. Najlepšie je ju ponoriť do vody alebo piesku.