Požiare v kuchyni

17.06.2011 11:03

Požiare rodinných domov a bytov sú aj dnes na dennom poriadku. Najväčší podiel na tom majú požiare v kuchyni. Prečo je kuchyňa najnebezpečnejšie miesto z hľadiska vzniku požiaru?

Prvá príčina je plameň. Vo väčšine kuchýň sa ešte varí na sporákoch s otvoreným ohňom, aj keď horáky už nahrádzajú indukčné dosky.

Druhá príčina je vysoká teplota potrebná na spracovanie jedla.

Tretia príčina, s ktorej vyplýva aj najväčšie riziko v kuchyni, sa skrýva priamo pod pokrievkou. Jedlo, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú rastlinné a živočíšne tuky a oleje. Na rozdiel od iných horľavých látok ako je benzín, sú jedlé tuky a oleje pri teplote vzplanutia od 300 - 3800°C ešte kvapalné. Tento extrémne vysoký teplotný potenciál sa omnoho ťažšie schladí a nebezpečenstvo opätovného vzplanutia je u nich omnoho vyššie. V praxi to znamená, že ak vylejeme vodu na panvicu s horiacim olejom, voda sa okamžite odparí a premení sa skoro v ničivú explodujúcu masu.

Pri požiaroch v kuchyni preto dochádza často k zraneniam spôsobených horúcim jedlým tukom alebo olejom v dôsledku použitia nevhodných hasiacich prístrojov a prostriedkov pre zdolávanie požiaru. Vplyvom nesprávneho hasenia týchto požiarov vznikajú následne i značné škody na vybavení a budovách. Taktiež sa požiare vzniknuté v kuchyni veľmi rýchlo šíria do ostatných miestností.

 

Začínajúci požiar

  • Vypnite sporák.
  • Najlepší spôsob ako uhasiť horiacu panvicu je zabrániť prístupu kyslíka. Základná pomôcka pri tom vám poslúži pokrievka alebo utierka namočená do vody, ktorým panvicu rýchlo zakryjete, ideálna je hasiaca deka.
  • Ak horí pekáč v trúbe, vypnite ju a nechajte zatvorené dvierka.
  • Nikdy nelejte na horiacu panvicu alebo hrniec vodu!

Hrozivejší požiar

  • Ak môžete bezpečne vypnúť sporák, tak ho vypnite.
  • Pre hrozivejšie požiare je najlepšie mať doma hasiaci prístroj typu B alebo K.
  • Ak sa bojíte oheň uhasiť alebo sa vám vymyká spod kontroly, okamžite opustite dom/byt a choďte na voľné priestranstvo.
  • Zatvorte dvere do kuchyne, aby ste zabránili šíreniu požiaru.
  • Zavolajte linku 112.