Čo robiť ak...

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

23.06.2011 20:26
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.   Uviesť: ü  kde horí (presnú adresu a tel. číslo), ü  čo horí, ü  kto volá ü  ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, ü  vyčkať na...

Požiare elektrických zariadení

17.06.2011 11:16
Už od nepamäti ľudstvo vie, že elektrina nielen kope, ale môže byť aj iniciačný zdroj požiaru. Toto riziko vzniká hlavne pri neodbornej manipulácii s elektrickými rozvodmi a spotrebičmi. Toto nebezpečenstvo je ešte väčšie v domácnosti,  o čom svedčí aj fakt, že...

Zábavná pyrotechnika

17.06.2011 11:08
Je tu Silvester a s ním rozlúčka so starým rokom a vítanie nového. Tieto oslavy sú spojené aj s ohňostrojmi a zábavnou pyrotechnikou. Avšak už jej označenie pyrotechnika značí o tom, že predstavuje aj značné riziko ujmy na zdraví. Sú to hlavne popáleniny...

Požiare v kuchyni

17.06.2011 11:03
Požiare rodinných domov a bytov sú aj dnes na dennom poriadku. Najväčší podiel na tom majú požiare v kuchyni. Prečo je kuchyňa najnebezpečnejšie miesto z hľadiska vzniku požiaru? Prvá príčina je plameň. Vo väčšine kuchýň sa ešte varí na sporákoch s otvoreným ohňom, aj keď...

Povodne

17.06.2011 10:56
Povodne nám každoročne dokazujú, aká vie byť príroda nevyspytateľná a krutá. Tento problém sa týka takmer každej oblasti na Slovensku a preto by ste mali vedieť ako sa na ňu pripraviť, čo robiť ak vás zasiahne a ako odstrániť jej následky. Tu je niekoľko faktov a rád. Vznik...